Regles oficials d’agost de 2015 de regals i grans premis

Camisa de vestir, coll, màniga, espatlla, de peu, vestit formal, estil, moda, blau elèctric, coll,

NORMES OFICIALS

SENSE COMPRA NECESSÀRIA PER ENTRAR O GUANYAR. UNA COMPRA O PAGAMENT DE QUALSEVOL TIPUS NO AUGMENTARÀ ELS VOSTRES PROBAMENTS DE GUANYAR1. Com entrar : August Freebies (el 'sorteig'): A partir del 30 de juliol de 2015 a les 12:00 AM (ET) fins al 10 d’agost de 2015 a les 12:00 AM (ET) (el 'període d’entrada'), aneu a seventeen.com/freebies en un ordinador o dispositiu sense fils i empleneu el formulari proporcionat. Avís important: és possible que se us cobri per visitar el lloc web per a mòbils d'acord amb els termes del contracte de servei amb el vostre operador. Consulteu el vostre proveïdor de serveis sense fils sobre el vostre pla de preus. Heu d’utilitzar un dispositiu Smartphone per participar a través del vostre telèfon mòbil. No tots els proveïdors de telefonia mòbil ofereixen el servei necessari per participar-hi. Consulteu les funcions del telèfon per obtenir instruccions específiques a Internet. Si el vostre ús de dades supera el que assigna el vostre pla de dades, el vostre operador podria estar subjecte a càrrecs addicionals. Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis mòbils si teniu cap pregunta sobre la vostra factura. Selecció de guanyadors : Els guanyadors (individualment i col·lectivament, el 'guanyador') seran seleccionats el 14 de juliol de 2015 o aproximadament en un sorteig aleatori d'entre totes les entrades elegibles rebudes. En el cas que el patrocinador no rebi cap participació elegible, el patrocinador té dret a cancel·lar el sorteig. El dibuix serà dirigit per la revista Seventeen, les decisions de la qual són inapel·lables. Les probabilitats de guanyar dependran del nombre total de participacions elegibles rebudes. En cas que els canadencs puguin participar tal com s’especifica al paràgraf d’elegibilitat següent, i si hi ha un guanyador canadenc, el guanyador haurà de respondre correctament a una pregunta de proves d’habilitats matemàtiques com a condició per rebre el premi. Premis i valor al detall aproximat : Els guanyadors rebran un premi que oscil·larà entre els 13 i els 188,98 dòlars. El valor aproximat al detall dels premis és el següent: Un (1) guanyador rebrà una dissetena col·lecció de moda al vestit de Sears (faldilla, jaqueta de mezclilla, jaqueta blanca de pell vegana): 188,98 dòlars, vint-i-cinc (25) Els guanyadors rebran una corbata de Haybands: 13 $, cinc (5) Els guanyadors rebran cadascun una funda per a targetes de cuir d’O-Venture: 55 $, deu (10) Els guanyadors rebran cadascun una subscripció de sis mesos a Beauty Box de BoxyCharm: 126 $. ARV total: 2.048,98 dòlars. La decisió sobre quin guanyador rep quin premi serà a criteri del patrocinador. Qualsevol diferència entre l’ARV indicat i el valor real del premi no s’atorgarà en cap forma.2. Notificació del guanyador: El guanyador rebrà una notificació en el termini d’un (1) mes de l’últim dia del sorteig, per correu electrònic i / o a criteri del patrocinador, per telèfon o per correu postal. En cas que el guanyador no respongui a la notificació del patrocinador o no accepti el premi en un termini de cinc (5) dies hàbils després de la notificació, el premi es considerarà perdut i se seleccionarà un guanyador alternatiu. En el cas que un o més guanyadors potencials no responguin com s’ha indicat anteriorment, rebutgi el premi o no proporcioni declaracions jurades o lliuraments signats, es considerarà que els guanyadors perdran el premi i el patrocinador seleccionarà un suplent Guanyadors dels altres participants elegibles. Si de manera similar algú o altres suplents no responen o rebutgen el premi, el patrocinador farà un nombre raonable d’intents, segons el seu criteri, per atorgar el premi a un altre suplent, però si no pot fer-ho, els premis quedaran definitivament perduts i el patrocinador no tindrà cap més responsabilitat en relació amb aquest sorteig. Llista de guanyadors : Per als noms dels guanyadors, envieu un sobre segellat i adreçat a la revista Seventeen, planta 35 i llista de guanyadors d’agostos gratuïts, Hearst. Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 dins dels dos (2) mesos següents a la data de notificació del guanyador, tal com s’especifica més amunt.

3. ENTRADES: Limiteu una (1) entrada per persona per al sorteig. Es desqualificaran diverses entrades d’una mateixa persona. Les entrades passen a ser propietat del patrocinador i no es retornaran. La prova d’enviament no constitueix una prova de recepció. Si s’escau, els formularis d’informació inexactes, perduts, tardans, mal dirigits o incomplets o que hagin estat manipulats seran desqualificats. Els participants en línia han de tenir una adreça de correu electrònic vàlida i és responsabilitat del participant actualitzar el patrocinador de qualsevol canvi d’adreça de correu electrònic. Si hi ha una disputa sobre la identitat d'un participant en línia, el premi s'atorgarà al titular autoritzat del compte de l'adreça de correu electrònic. El 'titular autoritzat del compte' es defineix com la persona física a la qual l'adreça de correu electrònic està assignada per un proveïdor de serveis d'Internet, un proveïdor de serveis en línia, un operador o una altra organització (per exemple, empresa, institució educativa, etc.) que s'encarrega d'assignar les adreces de correu electrònic del domini associat amb l'adreça de correu electrònic enviada. .

4. ELEGIBILITAT: Obert a residents legals dels 50 Estats Units i del Districte de Columbia, que hagin arribat als 13-29 al seu estat o territori de residència en el moment de l'entrada. També poden participar-hi els residents legals del Canadà (excepte el Quebec) que hagin complert l’edat esmentada a la província de residència en el moment de l’entrada. Nul a Puerto Rico i on està prohibit per la llei. Els empleats del patrocinador, els seus pares, filials i filials, les agències de publicitat i promoció participants, les organitzacions independents de judici i els proveïdors de premis (i els membres de la seva família immediata i / o els que viuen a la mateixa llar de cada empleat) no són elegibles.5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: Les despeses no incloses específicament a la descripció del premi i tots els impostos són responsabilitat exclusiva del guanyador. Cada premi s’atorga tal qual, sense cap garantia, ni expressa ni implícita, fora de la garantia limitada del fabricant. No es permet la transferència, assignació o substitució d’un premi, tret que el patrocinador es reserva el dret de substituir el premi per un article de valor igual o superior en cas que un premi publicitari no estigui disponible. El guanyador haurà de complir totes les lleis, regles i reglaments locals, federals, estatals, provincials aplicables, si els canadencs poden participar-hi. Tots els impostos federals, estatals i locals, i qualsevol altre cost no previst específicament en aquestes Normes oficials són exclusivament responsabilitat del guanyador. Si el valor real al detall del premi d'un guanyador és de 600 $ o més, el guanyador ha d'emplenar un formulari W9 i proporcionar al patrocinador el seu número de seguretat social a efectes fiscals. S'emetrà un formulari IRS 1099 a nom del guanyador (o, si és menor, a nom del menor) pel valor real dels premis rebuts. El patrocinador no tindrà cap responsabilitat ni obligació envers el guanyador o el guanyador potencial que no pugui o no estigui disponible per acceptar o utilitzar els premis tal com es descriu aquí. Els participants accepten estar obligats pels termes d’aquestes Regles oficials i per les decisions del patrocinador, que són finals i vinculants en tots els assumptes relacionats amb aquest sorteig. El guanyador (i els pares o tutors legals si el guanyador és menor d’edat) pot haver de signar i retornar una declaració jurada d’elegibilitat, un alliberament de responsabilitat civil i, si és legalment permès, un alliberament de publicitat dins dels set (7) dies següents a la data de la primera temptativa de notificació. L’incompliment d’aquest termini pot comportar la pèrdua del premi i la selecció d’un guanyador alternatiu. La devolució de qualsevol notificació de premi o premi com a no lliurable pot comportar la desqualificació i la selecció d’un guanyador alternatiu. El guanyador accepta a més que signarà els documents necessaris per transferir els drets d'autor de la seva entrada enviada, si escau, al patrocinador dins dels set (7) dies següents a la data de la primera temptativa de notificació. En entrar, el concursant concedeix permís al patrocinador i a qualsevol dels seus afiliats i filials, agències de publicitat i promoció participants i proveïdors de premis per utilitzar l’enviament del participant (inclosa una forma modificada de l’entrada), si n’hi ha, per a editorials, publicitat i promoció. fins a una compensació addicional, tret que la llei ho prohibeixi. Si les imatges s’envien al patrocinador com a requisit per a l’entrada, els participants accepten que tenen tots els drets d’utilitzar les imatges enviades i permetre al patrocinador, a qualsevol de les seves filials i filials, a les agències de publicitat i promoció participants i als proveïdors de premis reutilitzar qualsevol de les les imatges, sense cap responsabilitat, amb finalitats editorials, publicitàries i promocionals. A més, l’acceptació del premi per part de Winner constitueix el permís per al patrocinador i qualsevol filial i filial, agències de publicitat i promoció participants i proveïdors de premis per utilitzar el nom i / o semblança i material biogràfic de Winner amb finalitats editorials, publicitàries i promocionals sense cap compensació addicional, tret que prohibit per la llei. En acceptar el premi, el guanyador es compromet a mantenir inofensiu el patrocinador, les seves agències de publicitat i promoció i les seves respectives empreses matrius, filials, filials, socis, agents representatius, successors, assignats, oficials, directors i empleats per qualsevol lesió o dany causat o reclamat a pot ser causat per la participació en el sorteig o l’acceptació o ús del premi. El patrocinador no es fa responsable de qualsevol error d’impressió, tipogràfic, mecànic o d’altre tipus en la impressió de l’oferta, en l’administració del sorteig o en l’anunci del premi.

6. INTERNET / MILEBIL: El patrocinador no es fa responsable dels errors de transmissió electrònica que es tradueixin en omissions, interrupcions, supressions, defectes, retards en les operacions o transmissions, robatori o destrucció o accés no autoritzat o alteracions de materials d’entrada, ni de material tècnic, de xarxa, telefònic, electrònic, informàtic, malfuncions o limitacions de qualsevol tipus de maquinari o programari, o transmissions inexactes o la manca de recepció d’informació d’entrada per part del patrocinador o presentador a causa de problemes tècnics o congestió de trànsit a Internet, en qualsevol lloc web, o mitjançant el telèfon mòbil o qualsevol combinació d’aquests . Si, per qualsevol motiu, la part del programa d'Internet o de telefonia mòbil no pot funcionar com estava previst, inclosa la infecció per virus informàtics, errors, manipulació, intervenció no autoritzada, frau, fallades tècniques o qualsevol altra causa que corrompi l'administració, seguretat, equitat, integritat o correcta conducta d’aquest sorteig, el patrocinador es reserva el dret, a la seva exclusiva discreció, de cancel·lar, rescindir, modificar o suspendre el sorteig. El patrocinador es reserva el dret de seleccionar els guanyadors de les inscripcions elegibles rebudes a partir de la data de finalització. A més, el patrocinador es reserva el dret de desqualificar qualsevol persona que modifiqui el procés d’entrada. El patrocinador pot prohibir que un participant participi al sorteig si determina que aquest participant intenta soscavar el funcionament legítim del sorteig enganyant, piratejant, enganyant o practicant jocs deslleials o amb la intenció d'abusar, amenaçar o assetjar altres participants. Precaució: Qualsevol intent d'un participant de danyar deliberadament qualsevol lloc web o de soscavar el funcionament legítim del sorteig és una violació de les lleis penals i civils i, en cas que es faci aquest intent, el patrocinador es reserva el dret de sol·licitar danys i perjudicis a qualsevol d'aquests participants. la màxima extensió de la llei.

7. DISPUTES / ELECCIÓ DE LLEI: Excepte quan es prohibeixi, cada participant accepta que: (1) qualsevol controvèrsia, reclamació i causa d’acció derivada o relacionada amb aquest o qualsevol premi atorgat es resoldrà individualment, sense recórrer a cap forma d’acció col·lectiva i exclusivament per els tribunals estatals o federals situats a Nova York, Nova York, (2) totes les reclamacions, sentències i sentències es limitaran als costos reals realitzats, però en cap cas els honoraris dels advocats; i (3) no es pot atorgar cap dany punitiu, incidental, especial, conseqüencial o d’altres tipus, inclosos els beneficis perduts, sense limitació (col·lectivament, 'Danys especials'), i (4) el participant renuncia a tots els drets per reclamar danys especials i a tots els drets a multiplicar o augmentar aquests danys. La legislació de l’Estat de Nova York, sense fer referència a les normes de llei sobre l’elecció de Nova York, regeix el Sorteig i tots els aspectes relacionats.

8. PATROCINADOR: El patrocinador d’aquest sorteig és Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, Nova York, NY 10019.

Aquest contingut és creat i mantingut per un tercer i importat a aquesta pàgina per ajudar els usuaris a proporcionar les seves adreces de correu electrònic.